Bilden är hämtad från ett kvitto daterat 13/5 1917 från Konfektionsaktiebolaget Union.

Ströms första etalblering på Kungsgatan / Västra Hamngatan innan huset revs.

1886-540x118

För att säkerställa firmans framtid samt att alltid vara tillgänglig på ett attraktivt läge mitt i Göteborg köper C.H. Ström fastigheten vid Kungsgatan 27-29. Lördagen den 31 mars 1928 skrev C.H. Ström på köpekontraktet. Natten mot söndagen den 1 april avlider C.H. Ström av hjärtslag 72 år gammal.

Fastigheten på Kungsgatan 27 hade under många år tjänat som bostad åt familjen Hammarberg. När familjen flyttade ut från huset hyrde man istället ut lokalerna och lät inreda butiker i bottenvåningen. I hörnet Kungsgatan / Västra Hamngatan låg då under många år en annan herrekiperingsaffär, “Union” med rötter i Stockholm. När Union upphörde med sin verksamhet hyrde C.H Ström in sig i fastigheten för Ströms räkning och köpte fastigheten 1928. Planer fanns redan tidigare på att utföra renoveringar av fastigheten men det arbetet fick sönerna Einar och Alvar Ström ta över efter C.H. Ström’s död.