Bild från tidningsartikel den 20/11 1934

1886-540x118

Från början hade man tänkt att göra omfattande renoveringar på den nuvarande fastigheten men efter ingående diskussioner med fackmän på området kom man till slut fram till att det vore synnerligen oekonomiskt att bygga om. Ett nytt hus skulle ge bättre möjligheter att anpassas för verksamheten och ge betydligt bättre avkastning. En inredningsarkitekt kontaktades för att utreda butikens olika krav på respektive avdelning. Uppdraget gick till Ove Gormsen, anställd på den danska inredningsfirman Allan Christensens svenska avdelning.

1931 började man med projekteringen av det nya Strömshuset. Man hade gått om tid till förstudier då hyreskontraktet för den sista hyresgästen i den nuvarande fastigheten löpte ut först efter tre år. De modernaste husen och butikerna fanns på denna tid i Tyskland och framför allt i Berlin. En teknik man hade sett prov på var att bygga ett hus utan bärande väggar. Denna idé tog Gormsen med sig och konstruerade ett hus baserat på pelare som placerades ett par meter innanför fasaden. Detta möjliggjorde obrutna skyltfönster, det största med en bredd på 7,5 meter.

1934Bygg3

1934 startade byggnationen av Strömshuset. Man valde dessutom att använda sig av en helt ny metod för att bygga i lera, pålning. Först grävde man, för hand, ut ett stort hål ca. fem meter ner från marknivån och pålade därefter ytterligare dryga 40 meter för att få huset att stå stadigt. Huset skulle byggas med sju våningar varav två skulle vara indragna takvåningar. Det tog 14 månader inklusive inredningsarbetet att färdigställa det nya Strömshuset och den 4 december 1935 invigdes butiken.