1886-540x118

“Femtio år är ingen ålder… – Nej, inte för oss människor, men det är en ganska aktningsvärd ålder för ett detaljhandelsföretag. För att en firma skall nå den åldern fordras – på grund av konkurrensen – en ständig förnyelse, en ständig föryngring. Lika viktigt är emellertid att det bästa av det gamla bibehålles, det som inte beröres av tiden. Dit hör för Ströms vidkommande framför allt den sunda försäljningspolitik, firmans grundare – framlidne direktör C.H. Ström – redan vid starten för femtio år sedan gjorde till sin: “Vi skola endast föra goda och moderna varor, och vi skola nöja oss med liten vinst, då få vi inte bara behålla våra kunder, utan vi skola ständigt få nya, som bli lika nöjda.”
Under den nuvarande ledningen, direktörerna Einar och Alvar Ström, har firmans utveckling fortgått i lika snabb takt som tidigare. Ett stolt ögonblick i firmans historia var det sålunda, när i december förra året de nya lokalerna – de modernaste i Skandinavien – kunde tagas i bruk. Förklaringen till firmans fortsatta utveckling är lätt att finna: Under sitt ständiga arbete på firmans förnyelse och föryngring har ledningen alltid grundarens sunda grundsatser i ögonen.”

Detta var ett utdrag ur 1936 års jubileumskatalog som delades ut i samband med 50-års jubileumet.

50fest
Bild från personalfesten 1936

Nedan ses skyltningen för Fars dag 1936.

Namnlöst-2-540x336