Åke Rudhag framför Strömshuset

1886-540x118

1982 säljer Austin Reed sin svenska affärskedja som man förvärvade i början på 70-talet. Den omfattas av Strömsbutikerna i Göteborg och Stockholm samt Casons i Malmö. De nya ägarna bli butikscheferna på respektive ort, Åke Rudhag tar över butiken i Göteborg, Berner Lindström i Stockholm och Benny Assarsson och Willy Persson i Malmö. Man bildar tre nya bolag som är skilda från varandra, Göteborgsbutiken får namnet Ströms i Göteborg AB.

Orsaken till försäljningen sägs vara lönsamhetsproblem samt osäkerhetsmoment i den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Nya Ströms kommer bli mer “göteborgskt” lovar nya ägaren Åke Rudhag till G-P i en artikel 1/12-1981. Den 25/1-1982 verkställdes överlåtandet av butiken i Göteborg och Ströms återtog sitt gamla namn, d.v.s. utan tillägget Austin Reed.

Fastigheten har en egen historia. Austin Reed sålde den 1975 och fastigheten har sedan dess bytt ägare fyra gånger och ägs idag av Vasakronan.

1982-3