1886-540x118

“Hvar och en som vill gynna denna vår nya affär, tillförsäkras en fullt ärlig och reel behandling af C.H. Ström & Co.” Citat hämtat ur Ströms första annons från 1886 och känns än idag lika aktuellt. Likaså grundarens, C. H. Ström, sunda försäljningspolitik från starten: “Vi skola endast föra goda och moderna varor”

Butiken växte och omfattade 1908 hela hörnhuset Torggatan / Postgatan.

Torggatan

Postgatan hette tidigare Sillgatan. Det var här emigranterna vandrade ut påväg mot hamnen och utskeppning. Många behövde då fylla på sina klädbehov inför resan till Amerika. Det sägs att några som senare återvände samma väg hade guldstoft i fickorna.

Under Ströms första tid fanns inte färdig konfektion, allt måttades, skars och syddes av skräddare. Under mellansäsonger började Ströms skräddare sy upp färdiga plagg i storlekar, utan beställning, för att ha på lager. Så skapades den första färdiga konfektionen i Sverige. Det kallades för “färdiga manskläder”

Bilderna nedan är hämtade ur C.H.Ström & C.o katalog från 1908.

1886Postgatan1

1886Postgatan2 1886Postgatan3

1886Postgatan4